Anastasia Hofmann
Company KITRO

Anastasia Hofmann

KITRO

Co-founder and co-CEO of KITRO